Bytte lejlighed i andelsboligforening

Af Jens Arentoft, administrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Lejelovens bytteregel

Ifølge lejelovens § 73 har lejeren af en beboelseslejlighed, der udelukkende er udlejet til beboelse, ret til at bytte med en lejer af en anden beboelseslejlighed, således at den anden lejer overtager lejligheden. Udlejer kan blandt andet modsætte sig byttet såfremt den fraflyttende lejer ikke har beboet lejligheden i 3 år.

Ifølge lejelovens § 74 kan det betinges, at den der ved bytning opnår en lejlighed i en andelsboligforening, skal indtræde som medlem af foreningen. Bytteretten gælder uanset vedtægtsmæssige begrænsninger i beboernes bytteadgang.

Det vil sige, at en lejer i en udlejningsejendom kan bytte med en lejer i en andelsboligforening. Andelsboligforeningen kan kræve, at den nye lejer som flytter ind skal blive andelshaver. Andelsboligforeningens vedtægter gælder ikke for lejerne og eventuelle vedtægtsmæssige begrænsninger i andelshavernes bytteret har derfor ingen betydning for lejerne.

Lejelovens bytteregel gælder kun for bytte mellem 2 lejere. Lejere har derfor ikke ret til at bytte med andelshavere eller ejere, men kan naturligvis spørge udlejeren om særskilt tilladelse.

Når andelshavere bytter

Såfremt 2 andelshavere bytter andelslejligheder, betragtes byttet som gensidig overdragelse af andelene, hvor andelsboliglovens regler om maksimalpris og eventuelle vedtægtsmæssige bestemmelser om overdragelse skal overholdes.

Eventuelle ventelisteregler i vedtægterne skal overholdes og kan derfor blokere for bytning.

Såfremt vedtægterne giver ret til bytning uden nærmere angivelse af hvem der kan byttes med, må det antages at andelshaveren kan bytte med både andelshavere og lejere samt ejere af ejerlejligheder og parcelhuse.

Tilbage til ejendomsjura