Klik på billederne af gavlmalerier for at se dem i større format.
Ejendomsjura

Denne side indeholder information om udvalgte problemstillinger vedrørende andelsboligforeninger og ejerlejlighedsforeninger.  

Specielt for andelsboligforeninger

Fejl og mangler ved køb af andelsbolig

Vurdering af andelslejligheder

Procedure ved salg af andelslejlighed

Andelsværdi efter ny ejendomsværdi

Andelsværdi efter byggesag

Valuarvurdering af ejendommen årligt

Formueopgørelse

Bestyrelsens ansvar ved andelssalg

Areal for lejligheden

Andelsboligforening, definition

Bytte lejlighed

2.000 kr. i gebyr ved andelssalg

Størrelsen på andelsindskud

Byggesagsadministration

Oplysninger til andelskøber

Andelskøber ikke godkendt

Pant og udlæg i andelsboliger

Tvangsauktionsvilkår for andele

Andelsboligforening ved tvangsauktion

Køb af ejendom på andelsbasis

Ejendom tilbudt andelsboligforening

Andelsboligventelister fra 1/1 2003

Garantireglen og dens baggrund

Udlæg i fremtidigt andelssalg afvist

Bog om andelsboligjura

Bog om andelsboligregnskaber

Skat ved salg af udlejede lejligheder

Ingen skat ved lån til boligafgift

Boligydelse til pensionister

Andelsboligloven lbk. 2010

Specielt for ejerlejlighedsforeninger

Normalvedtægt 2005

Normalvedtægt for ejerforening 1966

Finansiering af større vedligeholdelsesarbejder

Vedtagelse af vinduesudskiftning

Altaner og betaling

Garagetag og betaling

Fordelingstal og ændring

Skattefrit salg af loftetage

Urimelig vedtægt tilsidesat af Højesteret

Vedtægtsændring skal tinglyses

Vedtægt afvist fra tinglysning

Ejerforenings forhøjelse af panteret

Tinglysningsafgift for
pantstiftende vedtægt

Ny tinglysningsafgift for udækket
pant efter tvangsauktion

Pantstiftende vedtægter, eksempler

Ejerforeningers pantesikkerhed for fællesbidrag (lang udgave)

Ejerlejlighedsloven lbk. 2010

 

 

 

 

 

 

 

Både for A/B og E/F

Varmtvandsmålere senest 31/12 2016

Vedligeholdelsesplan

Ejendomsadministration

Energimærkning fra 1/7 2012

3.750 kr. skattefrit til bestyrelsen

Beslutning om nyt tag

Vedtægt om vedligeholdelse

Udgiftsfordeling 

Afhøvlede gulvbrædder

Rørkasser og rørudskiftning

Terrazzo-gulv med revner 

Private bestyrelsesoplysninger

Husorden, vedtagelse og eksempel

Brandsikkerhed på trapper m.v.

Husdyr i lejligheden

Vaskemaskine i lejligheden

Tidlig generalforsamling

Udlejning af lejlighed eller værelse

Skat ved delvis udlejning af bolig

Skat ved fuld udlejning af bolig

Antal byggetilbud  efter 1/9 2001  

BYG garanti gælder ikke

Vinduer- udskiftning/renovering

Entrepriseret / byggeret   

Byfornyelse

Fjernelse af grene og rødder i skel

Storskrald - hvad er det

Opsigelse af administrator

Ejendomsvurdering hvert 2. år

2 svampeskader

Gavlmalerier

 

 

Hel eller delvis gengivelse af ovennævnte artikler er kun tilladt med tydelig kildeangivelse og www.ejendomsadministration.nu  nævnt.
Dybe link til denne side eller enkelte artikler er tilladt.

Tilbage til hovedsiden