Finansieringsmuligheder for større
vedligeholdelsesarbejder i ejerforeninger

Af Jens Arentoft, administrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Ejerforeninger har ikke mulighed for at optage realkreditlån til finansiering af større vedligeholdelsesarbejder m.v.

Større vedligeholdelsesarbejder finansieres derfor normalt på en af følgende måder, hvoraf metode 1 og 2 må anses for de bedste:

1. Hver ejer betaler ekstrabidrag i en fastsat periode.

2. Hver ejer betaler sin andel af udgifterne kontant med et engangsbeløb.

3. De almindelige fællesbidrag forhøjes.

4. Ejerforeningen optager lån i pengeinstitut.

Ad. 1. Hver ejer betaler ekstrabidrag i en fastsat periode

Fald i salgspriserne kan undgås ved denne metode, idet de ejere som vil sælge kan indfri de resterende fremtidige ekstrabidrag med et engangsbeløb. Renter kan ikke fratrækkes i skat.

De ejere som ønsker rentefradrag kan fra begyndelsen indfri ekstrabidragene med et engangsbeløb og selv optage lån til finansiering af beløbet.

For at undgå tab ved tvangsauktion er der ikke tale om gæld, men om bidrag.

Ifølge Østre Landsrets dom af 1/9 1997 medfører en tvangsauktion ikke, at sådanne fremtidige ekstrabidrag bortfalder.

Ad. 2. Hver ejer betaler sin andel af udgifterne kontant med et engangsbeløb

Ved denne metode undgår man fald i lejlighedernes priser.

Den enkelte ejer kan vælge at optage realkreditlån eller pengeinstitutlån. Realkreditlån kræver dog prioritetsstilling inden for 80% af lejlighedens værdi.

Nogle ejere kan have problemer med at fremskaffe engangsbeløbet. Engangsbeløbet kan kun gøres gældende ved en tvangsauktion i det omfang det er sikret ved pantesikkerhed.

Denne metode bør vælges såfremt engangsbeløbet er mindre end ejerforeningens pantesikkerhed.

Ad. 3. De almindelige fællesbidrag forhøjes.

Forhøjelse af de ordinære fællesbidrag medfører fald i lejlighedernes priser, da de forhøjede bidrag giver mindre plads til betaling af terminsydelse inden for bruttoydelsen/nettoydelsen.

Bedre vedligeholdelsesstand for ejendommen vil modsat forhøje lejlighedernes priser, men ikke med et beløb der svarer til det fald, som forhøjelsen af fællesbidragene har medført.

Ad. 4. Ejerforeningen optager lån i pengeinstitut

Hvis foreningen vælger at optage et fælleslån, som ejerne har mulighed for at betale sig ud af med et engangsbeløb, så kan låneydelsen ikke kræves betalt af ny ejer efter en tvangsauktion, medmindre ejerforeningen har pantesikkerhed for lånets restgæld.

Hvis der ikke er mulighed for at betale sig ud af lånet med et engangsbeløb, vil låneydelsen have indflydelse på lejlighedernes priser, som anført under punkt 3.

Alle ejerne hæfter juridisk for ejerforeningens gæld, også de som har betalt deres del med engangsbeløb.

Tilbage til ejendomsjura