Vedligeholdelsesplan for ejendommen

Af Jens Arentoft, ejendomsadministrator A.D., www.ejendomsadministration.nu

Vedligeholdelsesplan i regneark kan hentes her

Vedligeholdelsesplan-18pkt..xlsx

Regnearket indeholder linjer med de 18 bygningsdele som fremgår af vejledningen om vedligeholdelsesplaner i private udlejningsejendomme, men regnearket er ulåst, så der kan oprettes flere linjer efter behov.

Vedligeholdelsesplanen skal indeholde de prioriterede arbejder, som det er realistisk at gennemføre med penge fra foreningens formue, indbetalinger fra medlemmerne og låneoptagelse. Vedligeholdelsesplanen vil ikke være til nytte, hvis den fyldes med byggeopgaver, som det ikke er økonomisk muligt at gennemføre. Vedligeholdelsesplanen skal derfor ikke ses som en tilstandsrapport.

Vedligeholdelsesplanen omfatter kun større vedligeholdelsesarbejder som udføres periodisk og planlagt efter en forudgående økonomisk og teknisk planlægning.

Vedligeholdelsesplanen omfatter ikke afhjælpende vedligeholdelsesarbejder, som udføres akut eller løbende, når der konstateres svigt eller skader på dele af bygningen eller installationerne.

De anførte tal er anslåede udgifter til håndværker, teknisk rådgiver, administration, moms m.v.

 

Tilbage til ejendomsjura